Lejebetingelser

1. Lejede Produkter, materiel leveres tilbage i rengjort og efterset tilstand. Evt. snavset materiel rengøres for lejers regning.

2. Alt det lejede samt emballage skal opbevares beskyttet for snavs, fugt og lign.

3. Lejer er ansvarlig for det udlejede, og har erstatningsansvaret fra det er leveret til det er Madsen udlejning i hænde igen .

4. Ansvar overfor offentlige myndigheder påhviler i alene lejeren

5. For skader på personer eller ting der befinder sig i eller ved telte er lejer erstatningspligtig.

6. Madsen Udlejning har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art der måtte befinde sig i teltets opsætningsareal.

7. Lejeren har ansvar for enhver skade eller tyveri der påføres , det lejede, fra lejestart til lejetidens ophør

8. Evt. reklamationer skal rettes til udlejer før ibrugtagelse.

9. Videre udlån er ikke tilladt uden forudgående accept.

10. Lejeperioden dækker engangsbrug, er der behov for mere giver vi gerne tilbud derpå.

11. En ordre kan annulleres indtil 1 mdr. før brugsdato. Ved senere annuleringbetales 50 % af lejen.

12. Lejer er ansvarlig for at det er vores service & andre lejeder genstande som kommer retur , ved mangler bliver det påført fakturaen.

13. Ved levering og afhentning beregnes kærselstillæg efter aftale .

14. Beredsskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug ved arrangementer i telte . Denne læses på www.brs.dk